KHAY THÔNG MINH 64-42-18 XANH

Khay thông minh thích hợp trồng tất cả các loại rau ăn lá phổ biến.

Đặc điểm khay thông minh ?

– Không chảy nước ra nền nhà khi tưới.

– Tiết kiệm 50% nước tưới so với khay thông thường.

– Không đổ đất bẩn ra nền nhà.

– Có thể tưới 1 lần mà đất vẫn có độ ẩm trong 2- 3 ngày.

Kích thước : 64 – 42 – 18