Tag: kinh doanh hoa quả sạch

Rau quả “tắm thuốc”, thấy mới sợ

Cứ 2 ngày phun thuốc một lần, nếu ít bị ruồi vàng hay sâu tấn công thì giãn ra làm 3 ngày/lần. Có thể tăng liều lượng thuốc tuỳ tình trạng ruộng dưa.. Những lời chia sẽ lạnh người đó sẽ được giantrongrau.com kể lại với các bạn hôm nay qua bài viết dưới đây. Sắm ...